Skip to content

O avtorici

Sem državna uradnica srednjih let, z doktoratom in trdnim prepričanjem, da je učenje in izobraževanje edina prihodnost naše družbe in v tem smislu delujem že vrsto let. Izkušnje sem nabirala v Srednji šoli za gostinstvo in turizem v Ljubljani, na Andragoškem centru Slovenije, na Zavodu RS za šolstvo in na Ministrstvu za šolstvo in šport. Moja poklicna pot me je vedno pripeljala na vodilna mesta, čeprav tega nisem posebej načrtovala. Resnično verjamem, da je izobraževanje in učenje naša prihodnost in tudi edina komparativna prednost prebivalcev Slovenije.