Skip to content
23 Feb / Slavica Černoša

Zadeva: Priprava proračuna

Priprava proračuna je za vsakega državnega uradnika, zlasti tistega na vodilnem položaju, eden od najpomembnejših dogodkov, zaradi katerega se brez pomisleka prekine tudi dopust, kajti od dobre razporeditve denarja je odvisen obstoj in razvoj posameznega področja. To je za področje izobraževanja in učenja odraslih še toliko bolj pomembno, zlasti v tem neprijaznem času, ko mnogi nimajo dovolj za osnovne življenjske potrebščine in se izobraževanju najprej in tudi najlažje odpovedo. Prav zaradi tega bi morala država poskrbeti za višje (so)financiranje izobraževalnih programov in s tem omogočiti prebivalcem, da se nenehno učijo in izobražujejo.

Že leta 2008 na Unescovi regionalni konferenci Confintea VI v Budimpešti smo bili vsi zaskrbljeni ali bo izobraževanje žrtev krize ali pa njena rešitev in seveda smo vsi upali, da bo slednje. Za zdaj lahko s ponosom ugotavljam, da je pri nas izobraževanje prepoznano kot rešitev in ne kot žrtev. Zanimivo pa je, da po eni strani ljudje z veseljem sprejemajo brezplačnost izobraževanja, vendar pa sami niso pripravljeni financirati ali vsaj sofinancirati svojega izobraževanja, kar je po eni strani razumljivo, saj izobraževanje ni ravno na vrhu prioritete pri družinskih proračunih in še vedno predstavlja strošek in ne investicijo. Po drugi strani pa je nenavadno, saj je izobraževanje, zlasti tisto, ki zvišuje raven izobrazbe resnično dobra investicija, ki se v letu ali dveh povrne v obliki višje plače. Čeprav sedaj res ni tega videti, zlasti pri sedanjem številu brezposelnih, vendar kriza tudi ne bo trajala večno in je čas čakanja na službo dobra priložnost za izobraževanje in izboljšanje svojih konkurenčnih prednosti na trgu delovne sile.

Proračun se že drugo leto pripravlja po novih programskih načelih in vsi tisti, ki smo vajeni starega načina imamo nekoliko težave pri razumevanju, kljub temu pa se hitro prilagajamo in računamo, da bomo smotrno in gospodarno porabili denar ter zagotovili čim večje učinke in da bo v prid prebivalstva. Seveda so to moje želje, kakšna pa bo realnost pa bomo videli ko bodo k temu programu prišle še številke.

Komentirajte