Skip to content
10 Mar / Slavica Černoša

Zadeva: Poročilo

Poročilo o službeni poti sem danes poslala na vse potrebne naslove in spotoma izvedela, da ga moram priložiti tudi obračunu potnega naloga, sicer potni nalog ne gre v obračun. Pravzaprav s pripravo poročila ni nič narobe, nasprotno je zelo dobrodošlo, saj se tako zapiše potek sestanka in pa dogovore ter sklepe, ki so bili sprejeti, hkrati pa nadrejeni dobijo vse potrebne informacije o dogodkih na mednarodnem področju in pa tudi vsi drugi, ki so vključeni v delo na mednarodnem področju ter se jim tako omogoča usklajeno in koordinirano delo. Takšna poročila smo vedno pripravljali in pred časom smo vsa poročila objavili tudi na spletnih straneh, da je bilo dostopno vsem in so lahko sledili dogodkom na določenem strokovnem področju tudi na mednarodni ravni. S tem smo opravičili tudi porabo denarja. Zato s takšnim načinom ni nič narobe, le pogojevanje ne zveni ravno kot ukrep, ki izboljšuje učinkovitost, predvsem pa ne motivira mobilnost uradnikov in njihovo vključenost v mednarodne tokove in izmenjavo informacij ter izkušenj, temveč jih zapira med domače stene in domačo samozadostnost.

V preteklosti je potni nalog bil poslan v obračun takoj, poročilo pa si pripravil v petih dneh, kajti izplačilo je bilo izvedeno v najboljšem primeru po poteku dveh tednov. V vsakem primeru je bilo poročilo prej oddano kot je bilo plačilo izvršeno. Nov ukrep bistveno ne spreminja postopka, le občutek je neprijeten, saj sedaj pišeš poročilo zaradi poročila samega in ne zaradi kakovostne informacije. Kaže pa tudi na nezaupanje nadrejenih do uradnikov in nenazadnje do njihovih lastnih odločitev, saj je službena pot rezultat njihove odločitve. Predvsem pa v ničemer ne prispeva k večji mobilnosti in povezanosti ljudi, saj pogled čez plot izboljša vidljivost in zaznavnost, senzibilnost do soljudi ter tudi razširja obzorja in izboljšuje učinkovitost. Po mojem mnenju bi bilo potrebno vsakega uradnika poslati v tujino vsaj enkrat letno in prepričana sem, da bi se marsikaj spremenilo na bolje, če nič drugega bi se izboljšalo znanje jezikov, zmanjšala nestrpnost in samozadostnost ter povečala prijaznost.

Komentirajte