Skip to content
22 Mar / Slavica Černoša

Zadeva: Varčevanje in tehnologija

Na našem hodniku imamo tiskalnik, ki ga uporablja precejšnje število uradnikov, kar je pravzaprav dobra rešitev in omogoča gospodarno uporabo tiskalnikov in tudi druge tehnologije, ki je v skupni rabi, vendar pod pogojem, da le-ta brezhibno deluje. V primeru našega tiskalnika temu ni tako in namesto hitrega in skoraj neslišnega tiska, stojimo ob njem in pogosto za natis vsake strani moramo pritisniti na določen gumb, da ta stran prileze iz tiskalnika. Čeprav je to včasih zabavno, saj se nas kar nekaj nagnete pri tiskalniku in če izpustim krepke na račun tehnike, izmenjamo tudi kakšno prijazno besedo.

Povsem mi je jasno in sprejemljivo, da je varčevanje nujno in neizogibno in kolikor je videti iz mojega zornega kota ravnamo varčno z vsemi tistimi sredstvi in viri, ki so nam dostopni in s katerimi opravljamo svoje delo ne glede na uradnost in stopnjo predpisanega varčevanja. Skrajno negospodarno pa je varčevati za vsako ceno pa naj stane kolikor hoče.  V primeru izrabljene tehnologije, pri čemer ne mislim samo tiskalnika  bi lahko temu pritrdila, kajti za njeno vzdrževanje je potrebno zagotoviti več ljudi, več papirja, več elektrike in nenazadnje tudi več časa za opravljeno delo vseh, ki uporabljajo takšno tehnologijo. V primerih, ko je cena varčevanja višja od cene stroškov za uresničitev varčevalnih ukrepov, potem le-to kljub vsej pozitivni naravnanosti izgubi smisel in namen.

Komentirajte