Skip to content
17 May / Slavica Černoša

Zadeva: Odločanje v državni upravi

V procesu dela v državni upravi je precejšnja stopnja delitve dela in pa predpisanih postopkov, bodisi z zakonom ali notranjimi akti. To je po eni strani dobro, saj je s tem proces dela predvidljiv in ga je možno dobro načrtovati in tudi nadzirati ter zagotavljati kakovost opravljenega dela. Ob dobri organizaciji dela bi ti procesi morali teči gladko in hitro. Za organizacijo dela so zadolženi vodje posameznih organizacijskih enot, ki morajo biti strokovno ustrezno usposobljeni in izobraženi, morajo poznati vsebino področja, ki ga vodijo, poznati morajo postopke in procese dela na področju državne uprave ter imeti znanje s področja organizacije dela.

Seveda je tako predvideno, v praksi pa je nekoliko drugače, saj vodje prihajajo od zunaj in imajo povsem drugačno predstavo o delu v državni upravi. Preden ta vodja spozna proces dela potrebuje leto ali dve, do tedaj pa delo teče kot pač teče in pogosto je počasno, neučinkovito in odvisno od posameznega uradnika, ki si zaradi dobrega poznavanja procesa izoblikuje poseben status, ki ga uveljavlja na neustrezen način in sicer tako, da zaustavlja proces dela. Pri tem pa seveda ne odpravi napako temveč le zavrne zadevo, ker odpravljanje napak ni v njegovi pristojnosti. Prav to je znak, da vodja ne opravi svojega dela, bodisi zato ker ne pozna procesa in pogosto tudi vsebine, zato je odvisen od teh delavcev, ki njegovo neznanje izrabijo v svojo korist. Ali pa tudi njegov vodja izrablja to za svoje uveljavljanje, saj je potrebno njega prositi, da se to izvrši in s tem pridobiva na pomembnosti. Takšen način dela je povsem izkrivil proces odločanja in ga prenesel na raven posameznega uradnika, zato tudi minister ugotavlja, da je včasih ves postopek ustavljen, zaradi enega uradnika in da tudi na najvišji ravni ne more opravljati svojega temeljnega poslanstva, to je odločanja in vodenja politike. To je tudi pogosto razlog, da moramo čakati na kakšen žig in podpis po teden dni le zato, ker vodja ne zmore, zna ali pa noče ustrezno organizirati dela. In ravno, ko spozna vse postopke, so spet volitve in pride novi vodja ter vse od začetka…

Komentirajte