Skip to content
27 May / Slavica Černoša

Zadeva: Povečan obseg dela

Povečan obseg dela je še zadnja možnost za delodajalca, da državnemu uradniku plača za nadpovprečno in večinoma dodatno delo, ki je nastalo zaradi bolniške ali druge odsotnosti drugega delavca in ker je zaposlovanje v državni upravi omejeno je to bila pogosto najbolj gospodarna rešitev. Zadnji protikrizni ukrepi so takšno možnost precej omejili, kljub temu pa še obstaja in je še v uporabi. Po napovedih novih protikriznih ukrepov je pričakovati, da bo tudi to povsem ustavljeno. Plačila za uspešnost že nismo videli več kot leto dni. In koliko bo to resnično prizadelo državne uradnike?

Pravzaprav se večina državnih uradnikov niti ne sekiramo preveč, če se ukine tudi ta možnost, saj je nismo bili deležni prav v velikem obsegu in če je kdo bil deležen tega, potem je moral to resnično pošteno zaslužiti ali pa je spadal v tisti del državnih uradnikov, ki so bili deležni posebne skrbi vladajoče garniture ter je bil to mehanizem za povečanje plače. Glede na to, da o tem odloča predstojnik, potem je res pomembno kdo je na tem mestu, saj lahko gospodarno in varčno razporeja ta denar in s tem uravnoteženo razporeja delo in uravnava proces dela ter ohranja dobre medsebojne odnose. Seveda pa se ta institut lahko uporabi za discipliniranje neposlušnih delavcev ter nagrajevanje zvestih in poslušnih uradnikov ne glede na rezultate njihovega dela. Slednje je redko, vendar obstaja in takrat je nepriljubljeno, saj povzroča slabe odnose med zaposlenimi ter nemotiviranost za delo. V takšnih primerih pa so volitve nadvse težko pričakovana rešitev za državne uradnike, ki so deležni takšnega razumevanja povečanega obsega dela. Ukinitev tega instituta pa v takšnih primerih ne povzroča posebnih skrbi, saj pravzaprav pomeni enakost vsaj v tem pogledu.

Komentirajte