Skip to content
24 May / Slavica Černoša

Zadeva: Vseživljenjsko učenje in protikrizni ukrepi

Prejšnji teden smo na Dunaju predstavniki 18 evropskih držav poskušali najti rešitve na področju vseživljenjskega učenja, ki je potekalo v senci protikriznih  ukrepov ter staranju prebivalstva. Prav v vseh sodelujočih državah EU se soočamo s temi težavami, šole se praznijo, število brezposelnih se povečuje in prav tako število starejšega prebivalstva, denarja za reševanje teh problemov pa je vedno manj. Države, ki še imajo dostop do Evropskega socialnega sklada si še pomagajo s tem skladom, drugi pa izvajajo manj ali več radikalne ukrepe. Vse so nas presenetili Finci z zelo radikalnimi ukrepi na področju izobraževanja in sicer z uvajanjem šolnin za redni študij, ukinjajo male osnovne šole, združujejo prazne srednje šole, skrajšujejo študij za eno leto, tujci bodo morali plačati študij in tudi delodajalci bodo morali plačati izobraževanje svojih zaposlenih, saj je do sedaj velik delež plačevala država.

Uvedli so sistem “Study Note”, kjer so javnim zavodom na področju izobraževanja dali denar za pripravo različnih programov izobraževanja in kjer lahko posameznik unovči svoj kupon za izobraževanje v določeni višini v enem letu. Prav Finci so povzročili največje vznemirjanje, saj so prav oni največ do sedaj vlagali v izobraževanje. V času naših študentskih in dijaških demonstracij proti omejitvam malega dela in malice v srednjih šolah, je bilo težko razumeti pripravljenost kakšne družbe na takšne ukrepe. Oni pa nekako niso razumeli naših študentov, zato sem poudarjala, da smo izjemno socialna država in je težko ukiniti že pridobljene socialne pravice. Demonstracije naših študentov so odmevale tudi v avstrijskih medijih in smo bili seznanjeni z njimi na seminarju. Finci so poudarili, da se ne srečujejo s krizo prvič in da ji je potrebno pristopiti odgovorno in z ustrezno močnimi ukrepi, kajti le tako bodo našli izhod iz krize, sicer bo okrevanje počasnejše in s hujšimi posledicami. Zavedajo se nezadovoljstva njihovih študentov, vendar morajo k reševanju vsi pristopiti odgovorno in porazdeliti bremena znotraj družbene skupnosti. Scenarija Grčije si ne morejo in ne smejo privoščiti. In morali smo se strinjati z njimi, hkrati pa upali, da bomo nekako izšli iz krizi tudi z manj radikalnimi ukrepi, vendar se bojim, da je njihova pot prava…

Komentirajte