Skip to content
3 Jun / Slavica Černoša

Zadeva: Učbeniki

Danes so ravnatelji srednjih šol imeli sestanek in ob tej priložnosti sem med drugimi srečala tudi ravnatelja Waldorfske šole iz Ljubljane. Na kratko sva izmenjala nekaj besed, saj sva oba imela svoja otroka prav na tej šoli vseh 12 let izobraževanja. Sedaj oba zaključujeta oziroma, sta zaključila študij in ob tem sem pomislila na aktualne razprave okoli učbenikov in delovnih zvezkov, kajti na tej šoli jih sploh ne uporabljajo oziroma, vsaj v preteklosti jih niso uporabljali pa so otroci in dijaki kljub temu uspešno zaključili izobraževanje. Prav to pritrjuje tistim strokovnjakom, ki pravijo, da so pri procesu učenja in izobraževanja pomembni učitelji in njihova pripravljenost prilagoditi se potrebam učencev. Gradivo jim sproti pripravijo sami in tudi učenci si sproti oblikujejo svoje učbenike.

Učitelji smo vajeni takšnega dela, vsaj starejša generacija, saj ni bilo na razpolago učbenikov za vse predmete in smo si morali pomagati sami pa zaradi tega pouk ni bil nič slabši nasprotno, dobro smo se morali pripraviti in se prilagodili razredu, saj je vsak bil nekaj posebnega. Učni proces ni odvisen od učbenikov, temveč od dobrega učitelja. Učbeniki so le v pomoč ali pa tudi ne, vsaj tako je pokazala zadnja raziskava na to temo, saj bi v nekaterih primerih bilo bolje, če jih sploh ne bi bilo. Starši tudi ne potrebujejo učbenikov kar pomeni, da le založniki vidijo njihovo nujnost, vendar iz povsem drugih razlogov in interesov.

Komentirajte