Skip to content
14 Jul / Slavica Černoša

Zadeva: Matura in vpis na terciarno raven izobraževanja

Danes sem poslušala rezultate spomladanskega opravljanja mature, kjer so ugotavljali, da število maturantov upada in tudi število zlatih maturantov je manjše kot je bilo lani, predvsem pa mi je ostal v spominu komentar gimnazijskih ravnateljev, ki pravijo, da so maturanti splošnih gimnazij v enakopravnem položaju z maturanti poklicne mature pri vpisu na univerzitetni študij, saj le ti opravijo peti predmet in se povsem enakopravno vpišejo na univerzo. Moram priznati, da mi ni povsem jasno v čem je ta enakopravnost prepoznana kot slabost, saj bosta oba morala enakopravno študirati in premagovati zahteve vpisanih študijskih programov na univerzi. Predvidoma gre v tem primeru za prestiž med splošnimi gimnazijskimi programi in strokovno-tehničnimi programi, vendar bosta oba imela korist od srednješolskega izobraževanja in tudi od univerzitetnega programa, če ga bosta uspešno zaključila. Strah pred tem, da bi gimnazijci ostali pred vrati univerz je odveč, kajti generacija se iz leta v leto zmanjšuje.
Dejstvo je, da se je po podatkih SURS od leta 2000 do leta 2008 zmanjšalo število dijakov za skoraj 40% in tudi v osnovni šoli je v tem času upadlo število učencev za 11%. Na terciarnem izobraževanju pa se je število vpisov v istem časovnem obdobju povečalo za 25%, vendar že tudi na tem področju zaznavajo upad študentov v odnosu na prejšnje leto. In prav to bo razlog, da bodo univerze in tudi druge višje in visokošolske ustanove široko odprla vrata vsem študija željnim udeležencem, kajti val upada generacije bo pljusknil tudi na terciarno področje izobraževanja. In v tem primeru ne bo pomembno ali je bodoči študent opravil splošno  ali poklicno maturo, da bo le želel študirati in se vpisati v določeno smer študija, kajti sicer bo tudi na tej ravni izobraževanja potrebno nekatere študijske programe opustiti in z njimi tudi vse nosilce teh programov, zato bodo ustanove na terciarni ravni izobraževanja naredile vse v okviru danih možnosti za ohranitev obstoječo raven vpisa, vključno s spreminjanjem kriterijev vpisa.

Komentirajte