Skip to content
11 Jul / Slavica Černoša

Zadeva: Odstopi in menjave

Trenutno zelo aktualna tema odstopa ministra buri duhove in domišljijo državnih uradnikov, saj tehtamo kaj to pomeni in kakšen je možen vpliv za naš resor in naše področje dela, saj takšne zamenjave vedno povzročajo spremembe na posameznem ministrstvu in tudi zunaj njega. Čeprav za nas načeloma ni pomembno kdo je minister, saj ima vsak od nas svoje naloge, vendar pa je kljub temu precej čutiti menjavo ministra, saj se po njem naravna celotna struktura odločanja ter kultura ravnanja s človeškimi viri kakor tudi kultura komuniciranja in nenazadnje celotna socialna mreža povezav znotraj in zunaj resorja.
Ponavadi zamenjava ministra povzroči kar nekaj valovanja in sprememb na posameznem ministrstvu, kajti vsak minister pričakuje, da bo imel svojo ekipo, s katero bo uresničil zastavljene cilje, ki pa ni nujno ista kot jo je imel njegov predhodnik, četudi sta strankarska kolega. To takoj povzroči upočasnitev v delovanju ministrstva, saj se nekaj časa ukvarja samo s seboj in s kadrovskimi namestitvami in premestitvami ter urejanje strukture pretoka informacij in odločanja. Praksa je bila, da se ob vmesnih spremembah izvršijo minimalne spremembe, oziroma se te spremembe izvajajo postopno in ob uvajanju novega ministra, kar pa tudi ni prijetno zlasti, če so to spremembe ne ključnih mestih, potem je takoj zastoj v procesu dela in nekaj časa postopamo na mestu, drugi pa se selijo… Vendar je to sestavni del delovnega procesa v državni upravi in pri tem državni uradniki nimamo vpliva, posledice menjav pa ponavadi čutimo bolj ali manj na lastni koži, zato takšne zadeve vedno zbudijo našo pozornost.

Komentirajte