Skip to content
14 Sep / Slavica Černoša

Zadeva: Evropski socialni sklad

Dostop do sredstev iz Strukturnih skladov, zlasti Evropskega socialnega sklada (ESS), ki ima temeljno nalogo spodbujanja in omogočanja zaposlovanja ljudi je temeljito spremenil delo v državni upravi ter prinesel veliko novosti in tudi omogočal izvedbo številnih projektov, za katere je vedno primanjkovalo denarja. Čeprav je na razpolago trikrat več denarja,  je prav toliko ali morda še več administrativnega dela, na kar pa nikakor nismo bili pripravljeni, kajti to je eden od najzahtevnejših projektov v državni upravi, ki zahteva izjemno dobro organizacijsko in infrastrukturno podporo ter odlično sodelovanje med različnimi resorji in tudi službami znotraj posameznih ministrstev. Vse to pa ni dobro delovalo nikoli in tudi tokrat je vsaj na začetku izjemno slabo in počasi potekalo.

Ves čas je bilo mogoče čutiti neusklajenost in posledično počasnost, saj so mehanizmi nadzora izvrstno delovali, kajti državna uprava je na tem področju dobro pripravljena, ni pa deloval tisti izvedbeni (operativni) del, ker je primanjkovalo izurjenih ljudi, ki bi obvladovali te mehanizme in bi jih znali uporabljati tako, da bi projekt bil izvedljiv. Dogajalo pa se je prav nasprotno, vsaka služba se je postavila na svoj okop in ni popustila ter nalagala tistim v operativi neizvedljive naloge. Neštetokrat smo tisti iz izvedbenega dela (vsebinci) imeli občutek, da je ves mehanizem tako naravnan, da bi čim bolj oviral proces dela in ne obratno, kajti postopek je bil tri in celo več nivojski, pri čemer pa odgovornost ni bila porazdeljena, temveč je ostala le na ravni izvedbe in sicer skrbnika pogodbe in izvajalca. Sedaj je postopek že bolje organiziran in tudi izvajalci so bolj izurjeni in večinoma že  uspešno črpajo denar, ostaja pa grenak priokus, da ne znamo ali zmoremo sodelovati v skupno dobro, temveč gledamo le iz lastne perspektive in morda le iz ozkih interesov ter tako ne delamo v prid sistemu in širši družbi. Ponavadi smo Slovenci že pregovorno znali dobro in preudarno obrniti denar, vendar v tem primeru nas je presenetila količina in zahtevnost, kajti nihče nas ni pripravil na takšen obseg in zahtevnost dela ter na strogo spoštovanje forme, ki je večinoma pomembnejša od vsebine.  Komentirajte