Skip to content
21 Sep / Slavica Černoša

Zadeva: Komu so namenjene počitnice

V zadnjem času je bilo veliko komentarjev in tudi ogorčenja ter poslanskih vprašanj zaradi ponovnega poenotenja termina počitnic za učence in dijake v vsej Sloveniji. Pravzaprav je razveseljivo, da se v šolski sistem in izobraževalni proces tako dejavno vključujejo tudi drugi, predvsem gospodarstvo, saj jim kot enemu od pomembnejših socialnih partnerjev na področju izobraževanja prav ta sistem omogoča nenehen dotok nove in ustrezno izobražene ter usposobljene delovne sile. In njihovo sodelovanje s šolskim sistemom in vlaganje v razvoj delovne sile, kar vključuje tudi začetno izobraževanje je nepogrešljivo. Kajti tista gospodarstva, ki so uspela vzpostaviti ustrezno komunikacijo in sinergijo z izobraževalnim sistemom sodijo med gospodarsko uspešnejše države.
Pri nas pa se je ta odnos nekoliko nenavaden in še ni prilagojen novim zahtevam in potrebam časa in celotne družbe, zato je področje šolstva pri nekaterih gospodarskih panogah prepoznano kot gospodarski interes v smislu priložnost za zaslužek in ne kot področje investicij in vlaganja v človeške vire.

V kolikor je izobraževalni sistem prepoznan ne le kot trg delovne sile, temveč tudi kot trg za prodajo storitev, potem je potrebno s tem trgom ravnati tako kot z vsemi drugimi trgi to je, vlagati in se mu ustrezno prilagajati.  Vlaganje pa ne pomeni samo vlaganje peticij in pritožb, temveč vlaganje v razvoj in poslovno odličnost, v povezovanje in iskanje stičnih točk, ki bodo v korist vsem in ki bodo morda prinesli tudi dobiček. Kajti temeljni namen izobraževalnega sistema je priprava novih rodov za življenje in delo v družbi, ki ima poleg vseh drugih ciljev tudi pripravo posameznikov za trg delovne sile in k tem ciljem je naravnan ves proces, ki je oblikovan, organiziran in izpeljan po načelih stroke, zato ni mogoče od pristojnega ministrstva pričakovati, da bo sistem prilagodil in oblikoval le za zadovoljitev potreb posameznih gospodarskih panog v smislu neposredne gospodarske koristi, kajti njegova odgovornost je drugje in za uresničevanje drugačnih ciljev.

Počitnice pa so vedno bile in bodo namenjene tistim, ki so v izobraževalni proces dejavno vpeti, predvsem pa učencem in dijakom, zato se je treba njim prilagajati in jim jih iskreno privoščim v upanju, da bodo uživali, četudi ne na snežnih poljanah ali na drugih podobnih počitnicah pa ne zaradi šolskega koledarja, temveč iz povsem drugih razlogov…

En komentar

komentiraje
  1. kolos / Sep 22 2010

    Vsa čast odkritosti, da je kateri izmed uradnikov priznal prave namene izobraževalnega sistema- navajam:”poleg vseh drugih ciljev tudi pripravo posameznikov za trg delovne sile in k tem ciljem je naravnan ves proces”.Prikrit poudarek je seveda na trgu delovne sile, kar je le populistično olepšan izraz za sodobno suženjstvo. Sam to že dolgo vem,tudi brez pojasnila kogarkoli iz zgornjega dela piramidne strukture vodenja in oblasti, saj že tretje desetletje vsakodnevno doživljam posledice izvajanja tovrstnih procesov na svoji koži. Seveda večina prebivalstva, ki svoja življenja podreja služenju tem ciljem (ki so si jih v njihovem imenu zastavili drugi), tega ne bo priznala- ker se niti ne zavedajo oz. so preveč okupirani z vsakodnevnimi skrbmi, kako preživeti “po načelih stroke oblikovan, organiziran in izpeljan proces”. V stvarnosti izven bleščečih klimatiziranih uradov in pisarn pa ravno izvajane tovrstnih teoretično zastavljenih procesov nam vsem praktično samo še bolj otežuje resnično življenje.
    Za primer je kot nalašč omenjena “strokovno utemeljena” odločitev o združitvi terminov zimskih počitnic. Iz praktične izkušnje(pa ne kot uporabnik) vem, da se v času zimskih počitnic izredno poveča gneča na snežnih poljanah in napravah zimskošportnih centrov, sorazmerno se poveča tudi pogostost nesreč in poškodb smučarjev, posledice pa so hujše. LJudje, ki jih je vpeljan sistem toliko zdresiral, da vedno nekdo drug misli namesto njih, pa s plačilom karte pričakujejo, da bo tudi v tem primeru nekdo drug pazil nanje in so temu primerno- milo rečeno- nepremišljeno brezskrbni. Ker bodo po novem vsi šolarji hkrati na zimskih počitnicah, bo gneča na smučiščih še večja in poškodb bo več in težje bodo. Mogoče boste čez čas uradniki spoznali zmoto, nekdo se bo spet javno posipal s pepelom in karavana človeške nepremišljenosti bo šla dalje…

Komentirajte