Skip to content
7 Sep / Slavica Černoša

Zadeva: Razlike med spoloma v izobraževanju


Danes so nas naše kolegice iz slovenske enote Eurydice razveselile z novo publikacijo »Razlike med spoloma pri izobraževalnih dosežkih« kjer so objavljeni rezultati študije o položaju v Evropi in sprejetih ukrepih.
Študija je proučevala kako in če sploh se v evropskih državah ukvarjajo z enakostjo spolov v izobraževanju. Ugotovili so, da se večina evropskih držav srečuje z enakimi težavami, vendar jih zelo različno rešujejo in z različnimi ukrepi, nekatere pa jih prepustijo naravnemu toku brez ukrepanja. Pravzaprav se večina še vedno srečuje s stereotipnimi vlogami spolov, pri čemer pa  ugotavljajo, da nižja kot je raven izobraževanja, več je zaposlenih žensk. V visokošolskem izobraževanju pa je obratno in je manj kot 40% zaposlenih žensk, ki zelo počasi vstopajo v te strukture. Prav tako je še vedno med vodstvenimi in vodilnimi delavci malo žensk in jih s posebnimi pobudami poskušajo pritegniti v te strukture (Nizozemska, Irska, Lihtenštajn). Izjema so spet nekatere skandinavske države, kjer je ta struktura nekoliko bolj uravnotežena.

Zanimivo pa je dejstvo, da skoraj v vseh državah zaznavajo določene težave pri moški populaciji, zlasti pri zgodnejšem zapuščanju izobraževalnega sistema, imajo pogostejše učne težave, več izostajajo od pouka in pogosteje od deklic ponavljajo razred in imajo več težav z branjem. Zato so že v nekaterih državah (Nizozemska in Velika Britanija) svoje ukrepe naravnale na splošne pravice in ne samo na pravice žensk, kajti v določenih področjih že ženske prevladujejo in si želijo več moških – v negi, v predšolskem obdobju, v izobraževanju v nižjih razredih osnovne šole in podobno.

Celotna študija je na voljo:http://www.eurydice.si/images/stories/publikacije/27082010_Razlike_med_spoloma.pdf

Komentirajte