Skip to content
20 Sep / Slavica Černoša

Zadeva: Solidarnost na preizkušnji


Že dolgo solidarnost ni bila na tako hudi preizkušnji kot je ravno sedaj, kajti ravno v tem času so se zgostili vsi tisti pojavi, ki bi jim lahko rekli šolski primeri za preverjanje in preizkušanje solidarnosti in temeljev socialne države, ki smo jo kot takšno opredelili v naši ustavi. Pri tem solidarnost razumem kot podporo in pomoč drugim ter tudi odobravanje ravnanja drugih.
Ekonomska kriza je dala na preizkušnjo prav solidarnost, s katero smo se tako ponašali vsa  povojna leta in ki je v preteklosti bila značilna prav za sindikalna in delavska gibanja, tokrat pa se nekako izgublja v parcialnih interesih posameznih sindikatov in skupin, ki vsak zase poskuša v pogajanjih z delodajalcem iztržiti največ ne oziraje se na druge sindikate in delavce znotraj iste panoge ali področja.
Na zelo hudi preizkušnji je tudi solidarnost in vzajemnost v zdravstvenem zavarovanju, saj so vedno večje zahteve po individualnih računih posameznika, kjer bi se natančno videlo koliko je kdo vplačal v zdravstveno blagajno in prav tako koliko je kdo namenil sredstev za pokojnino, kar pa je prav tisto, kar želijo spremeniti v ZDA in oblikovati sodoben zdravstveni sistem, ki bo podoben evropskem sistemu. Solidarnostna pomoč drugim državam, ki jim preti finančni zlom pa sprejemamo s stisnjenimi zobmi in veliko nejevoljo in nam ni povsem jasno kaj imamo mi opraviti z njihovimi napakami.

Vendar pravi smisel in namen solidarnosti se pokaže ob elementarnih nesrečah in takrat večinoma opravimo to preizkušnjo z odliko. V takih primerih pa se izredno dobro zavedamo kako pomembna je hitra in nesebična pomoč tistim, ki jo potrebujejo, saj nikoli ne vemo kdaj bomo mi v enaki situaciji. In tistim, ki so se znašli v nesreči nikoli ne očitamo kakršno koli krivdo za takšno stanje. Pravzaprav pa je ta mehanizem enak tudi v vseh zgoraj navedenih primerih, le da ni v takšni pojavni obliki in je nekoliko bolj abstrakten, zato pa bi ga zelo hitro in z lahkoto odpravili, ko nam gre dobro, čeprav bi si s tem naredili medvedjo uslugo, kajti vsak od nas potrebuje kdaj v življenju nesebično pomoč drugih, le da tega ne zaznamo tako kruto, nenadno in silovito kot je to ob elementarnih nesrečah. Boleče pa je vseeno, zlasti ob hudi bolezni, ob nizkih plačah, ob brezposelnosti, ob finančnih in drugih stiskah, takrat pa je solidarnost še kako potrebna in tudi neizogibna, če želimo ohraniti svojo človeškost in demokratične pridobitve, s katerimi se ponaša družba, zato resnično upam, da do bo solidarnost uspešno prestala te hude preizkušnje.

Komentirajte