Skip to content
9 Sep / Slavica Černoša

Zadeva: Učitelji in njihova nova stara vloga

Včeraj smo s kolegicami na zasebnem srečanju razpravljali o tem kakšna je danes vloga in poslanstvo učitelja v tem hitro spreminjajočem, z globalizacijo in digitalizacijo označenem svetu, kjer so informacije izredno dostopne, kjer je vzgoja staršev večinoma opredeljena le še z zagotavljanjem osnovnih potreb otroka in kjer se srečujejo z velikimi in včasih nerealnimi pričakovanji staršev, učencev in tudi celotne družbe. Ali smo ga opremili z vsemi potrebnimi znanji in kompetencami ter tehnologijo, da lahko sledi sodobnim trendom in jih celo oblikuje, organizira in usmerja, hkrati pa še vzgaja in socializira učence in usklajuje delo s starši, vodstvom šole, stanovskimi in drugimi združenji. Ali mu njegova izobrazba resnično omogoča, da se uspešno in samozavestno giblje med vsemi temi pričakovanji ter jih združi v novo vrednost. Skratka, spraševale smo se koliko je še učitelj in koliko je le organizator, koordinator in mentor v učnem procesu.
Naša skromna ugotovitev je bila, da je prav zaradi vsega tega vloga učitelja vedno bolj pomembna, nujna in nenadomestljiva, pa najsi bo organizator, mentor ali učitelj, kajti otroke je potrebno pripraviti, da bodo znali sprejemati informacije in jih s svojim lastnimi mehanizmi znanja, veščin in vrednot ustrezno oblikovali in uvrstili v svoj nabor znanja in izkušenj ter jih medsebojno primerjali, uporabljali in jim dodajali novo vrednost. Opremiti jih je potrebno s temeljnimi kompetencami, ki bodo uporabni vse življenje.

Pri  vsem tem pa učitelj ostaja kot nepogrešljiv dejavnik in gradnik tega sistema in zanimivo je, da v kolikor vprašamo otroke kakšnega učitelja si želijo bodo vsi po vrsti naštevali njihove osebnostne lastnosti in le redki bodo rekli, da bi radi učitelja, ki ima veliko znanja, kajti to je samo po sebi umevno. Tudi me smo se strinjale, da je dober učitelj tisti, ki je pravičen, iskren, pošten, organiziran, spoštljiv. Skratka, dobri učitelji so tisti, ki znajo znanju dati uporabno vrednost in pri tem biti predvsem Človek.
Starejša kolegica, ki je bila učiteljica  je še dodala, da mora učitelju biti jasno, da so v razredu njegovi bodoči delodajalci in tisti, ki bodo krojili njegovo plačo ali pokojnino in da je dobro opravil svojo nalogo takrat, ko ga nekdanji učenci še po desetletjih prepoznajo in pozdravijo. In temu ni kaj dodati, kajti zaradi takšnih učiteljev se z veseljem učimo vse življenje.

Komentirajte