Skip to content
25 Jan / Slavica Černoša

Zadeva: Odgovornost za denar ali denar za odgovornost

Zadnjič me je presenetila informacija o zavarovanju odgovornosti uprave in nadzornega odbora enega od državnih družb. Pravzaprav samo zavarovanje ni nič nenavadnega ali posebnega, saj podjetja, ki imajo visoko tveganost pri poslovanju zavarujejo odgovornost uprave,  vendar so to podjetja, ki ustvarjajo dobiček in si s tem zagotovijo nemoteno poslovanje ob morebitnih odškodninskih zahtevah in za to zagotavljajo sredstva iz dobička. Ni pa to navada za tiste, ki so v državni lasti in ki ne ustvarjajo dobička ter imajo dokaj stabilen način financiranja in državno jamstvo za poslovanje.  In tudi to bi bilo sprejemljivo, pravzaprav odgovorno ravnanje vendar le, če za to namenijo lasten denar in ne denar davkoplačevalcev. Kajti višina plače vodilnih in vodstvenih je v veliki meri odvisna od stopnje odgovornosti, kar pomeni, da je to tveganje vključeno v plačo in s tem dana možnost, da se ta odgovornost tudi zavaruje. In to velja tudi za člane nadzornega sveta, ki pa so v tem primeru še bolj v nenavadni situaciji, saj jim zavarovanje plačuje tisti, ki  ga nadzorujejo.

Pri nas je kultura prevzemanje odgovornosti za svoje delo na dokaj nizki ravni in še vedno ne povezujemo visoko plačo tudi z visoko ravnijo odgovornosti, temveč plačo z lahkoto sprejmemo ne pa tudi posledic morebitnega lastnega slabega dela. Tudi državna uprava ni imuna na takšno ravnanje in prav zaradi tega vodilna in vodstvena mesta lahko zasedejo ljudje, ki nimajo ustreznih vodstvenih kompetenc ter so brez občutka odgovornosti in včasih brez predsodkov pripravljeni storiti marsikaj le zato, da si recimo ustrezno zvišajo določen dodatek k plači.

Ali je to še vedno dediščina samoupravnih odnosov in kolektivne odgovornosti, ali je to kultura vodenja značilna za našo državo ali pa je to odraz naše tolerantnosti do slabih in nevoščljivosti do dobrih,  so vprašanja, na katera bomo morali zelo hitro poiskati odgovor, če se želimo uvrstiti med tiste, ki jim drugi zaupajo, predvsem pa tiste, ki jim zaupamo mi sami. Če si nekdo kupi odpustek za odgovornost in pri tem uporabi denar, ki ga ni zaslužil sam, ne zbuja prav velikega zaupanja navkljub  naši maksimalni tolerantnosti.

Komentirajte