Skip to content
10 Jan / Slavica Černoša

Zadeva: Potrošniki in uradniki

Potrošnike tarejo številne podražitve, ki niso značilne samo za Tunizijo, Alžirijo in druge države, temveč tudi za nas, saj opažamo, da se nam je znesek za povprečni nakup v gospodinjstvu povišal za 20%.  Sedaj pa smo še deležni spreminjanja zakonodaje na področju garancij, ki dosedanje garancije ukinja oziroma, jih nekoliko omejuje in skrajšuje ter usmerja v prostovoljnost in jih prepušča proizvajalcem, da si s tem izboljšajo konkurenčnosti na trgu. Gotovo ta mehanizem deluje pri izdelkih, kjer obstaja močna konkurenca in je večletna garancija resnično dodatni dejavnik, ki vpliva na odločitev o nakupu, vendar takšnih izdelkov ni prav veliko, zato ni možno računati na takšen odnos proizvajalcev in/ali prodajalcev do kupcev. Pri nizko cenovnih proizvodih namenjeni široki porabi pa bo takšna sprememba zakonodaje dobrodošla, saj se s tem obetajo pogostejši nakupi, ker starih izdelkov ne bo mogoče popravljati.  Glede na naše izkušnje o kartelnem dogovarjanju cen ter na vse zakonitosti kapitala, na takšen pristop ne gre preveč računati. Zato povsem podpiram Zvezo potrošnikov Slovenije, ki oporeka takšnim zakonskim rešitvam, ki resnično zmanjšujejo pravice potrošnikov.
Direktive iz Bruslja so objektivno dejstvo, ki pa so bile dogovorjene in usklajevane na številnih sestankih strokovnjakov in politikov in na številnih ravneh bruseljske administracije, pri čemer so vse države članice imele možnost predstaviti svoje pomisleke in ponuditi svoje rešitve, kajti to je temeljna naloga nacionalnih predstavnikov v teh skupinah in delovnih telesih. V kolikor ni mogoče sprejeti takšnih predlaganih rešitev, potem se v direktivi navajajo minimalni standardi, za katere se države članice soglasno dogovorijo, saj to je nenazadnje bistvo te skupnosti. Direktive načeloma ne predvidevajo zmanjšanja že doseženih standardov v posameznih državah članicah, saj bi bil interes državljanov teh držav za njihovo nadaljnje sobivanje v takšni skupnosti resno ogrožen, ker se zmanjšuje kakovost življenja in bivanja v tej skupnosti. Zato so moja pričakovanja usmerjena v ohranjanje že doseženih standardov varovanja potrošnikov in s tem varovanju interesov večine državljanov.

Komentirajte