Skip to content
21 Feb / Slavica Černoša

Zadeva: OECD – objektivnost ali graja

Oktobra lani so bili na našem ministrstvu prav ti strokovnjaki OECD, ki so v petek na Brdu pri Kranju predstavili ukrepe v zvezi z gospodarnostjo tudi na šolskem področju. O tem sem že takrat pisala in tudi sedaj me preseneča neomajnost in vztrajnost pri predlogih ukrepov za večjo racionalizacijo na tem področju, čeprav smo jim že tedaj predstavili naše nacionalne interese in razloge za takšno stanje in naš odnos do mreže javnih šol, se niso pustili prepričati in so vztrajali pri svojih predlogih. Osebno mi njihovi predlogi niso blizu  in na njih gledam s precejšnjim zadržkom, saj opredeljujejo sistem izobraževanja le iz enega zornega kota in brez upoštevanja vseh ciljev, ki jih ta sistem uresničuje.  Zavedam se tudi, da je odločitev ali bomo te ukrepe upoštevali v naših rokah in da bomo posledice teh odločitev čutili sami na lastni koži,  predvsem pa na koži naših otrok, kljub temu ali pa prav zaradi tega menim, da bi jih vendarle kazalo skrbno preučiti, kajti potrebno je videti tudi drugi vidik, ki ni s čustvi in zgodovino obremenjen in se vseeno vprašati do katere mere pa res lahko vzdržujemo določen standard, da s tem ne ogrožamo delovanja vsega sistema.

Kajti razmere so se spremenile in tudi država nima neomajnih virov in vreče brez dna, katere polnjene sedaj poteka bolj skromno in počasi, zato je res potrebno skrbno obrniti vsak evro in ugotoviti ali je kljub vsemu možna racionalizacija ob ohranjanju standardov, predvsem pa koliko so vsi udeleženi v tem sistemu pripravljeni prispevati za ohranitev le-teh.

Že lani marca so Finci na seminarju na Dunaju poročali, da bodo zaprli manjše šole in preusmerjali učence   na druge šole, združevali poklicne in strokovne šole v večje centre ter povišali šolnine na visokošolski ravni izobraževanja, o čemer sem tudi že pisala. Njihovi dosežki na področju izobraževanja so nam bili  zgled, preseneča pa nas njihova radikalnost ukrepov.  Verjetno sta praktičnost in hitra odzivnost na razmere v družbi tudi razlog za njihov uspeh in visok življenjski standard, zato bi ukrepe OECD vseeno kazalo skrbno preučiti in se na temelju tega opredeliti in sprejeti odločitve, ki bodo ustrezale našim razmeram in zmožnostim, predvsem pa bodo temeljile na nacionalnih prioritetah in strategijah ter nas usmerjale v prihodnost.

Komentirajte