Skip to content
29 Mar / Slavica Černoša

Zadeva: Študijski obiski in balkanske povezave

Prejšnji teden so si kar podajali kljuko študijski obiski iz nekdanjih bratskih republik, ki preučujejo naš šolski sistem ter iščejo rešitve za oblikovanje lastnega sistema. Ob primerjavah naših sistemov smo ugotovili, da še ti sistemi kar nadaljuje z razvojem v podobnih smereh. Ugotavljali smo tudi, da smo v Sloveniji po določenih dosežkih resnično vodilni in imamo zgledno urejen vzgojni in izobraževalni sistem, pri čemer so nekatere šole, zlasti osnovne, resnično na vrhunski ravni in primerljive z najbolj razvitimi evropskimi državami. Seveda pa nismo mogli mimo korupcijske afere našega nekdanjega poslanca,  pri čemer so se muzali, da res ni bilo potrebno prav najslabših plati prevzeti po njihovih zgledih. In čeprav ni bilo posebej organiziranih študijskih obiskov na to temo je videti, da smo kar uspešni v posnemanju nekaterih prijemov, ki so znani tudi v njihovem okolju.

Kljub temu smo sklenili, da korupcija ne deluje po sistemu nacionalnih ali krajevnih značilnosti, temveč po osebnostnih lastnostih posameznika,  le-ti pa so enakomerno razpršeni po vseh družbenih in nacionalnih skupnostih. Pravzaprav je od vsake družbene skupnosti odvisno kakšno toleranco bo imela do takšnih pojavov in če bo do tega  pojava ničelna toleranca bomo morda imeli nekoliko več možnosti do premagovanja takšnih odklonov v družbi, pri čemer ni pomembno ali je le-ta bližje ali bolj daleč od Balkana.

En komentar

komentiraje
  1. magic bus / Mar 30 2011

    Še ko je Edo Ravnikar razglagal pojem udbomafija, ekonomski kriminal, fiktivnost in fraudolentnost, klienti režima in klientilizem, kontinuiteta, mafija, mafiologija, notranji koloinalizem, pravica, režim, režimski apologet, tapton, Udba, udbomafija, zablode iz preteklosti je lepo povedal in zapisal; Jugoslavija je raspadla samo fizično, ekonomsko ne. No, vidite stare povezave delajo še zmerom kot, da se ni nič zgodilo. Starih adutov se ne zavrže. Ljudstvo vmes pa nastrada kot postranska škoda.

Komentirajte