Skip to content
30 May / Slavica Černoša

Zadeva: Izdelava testov je lahko donosen posel

Zadnje čase sem nekoliko manj zagnana pri pisanju bloga, vendar je za to obstajalo kar nekaj tehtnih razlogov, ki pa so bolj ali manj imeli opraviti s tujino. Na zadnjem izobraževanju smo se nekoliko bolj posvetili načinom ugotavljanja in ocenjevanja ključnih kompetenc v različnih evropskih državah, pri čemer so nas gostili Nizozemci in seveda predstavili svoj sistem izobraževanja in pa njihov način ugotavljanja in ocenjevanja ključnih kompetenc. Ob tem smo spoznali, da je pri njih avtonomija šol  zelo velika in so zaradi zagotavljanja kakovosti in ohranjanja standardov znanja šole naročale teste pri zunanjem izvajalcu, ki je bil tokrat naš gostitelj.  Seveda so ti testi bili profesionalno pripravljeni in tisto, kar je bistveno izdelani proti plačilu, saj  je vsaka šola plačala vsak test posebej.

Teste izdeluje dokaj velik inštitut z okoli 600 redno  zaposlenimi in  2.000 zunanjih sodelavcev ter so prvi v Evropi in peti na svetu po razvejanosti in pa po količini pripravljenih testov. Res, da niso izdelovali teste samo za šole, temveč tudi za druge potrebe (delodajalci, ministrstva in drugi)  in ugotovili smo, da je priprava testov pravzaprav lahko zelo donosen posel, saj omenjenemu inštitutu ne gre slabo, kajti pred dvema mesecema so se vselili v povsem novo stavbo izjemnih dimenzij in s čudovito opremljeno notranjostjo. Vendar se to lahko kaj hitro spremeni, kajti vlada se je odločila, da bo uvedla zunanje preverjanje znanja, zaradi nekoliko slabših dosežkov na mednarodnem preverjanju bralne in računske pismenosti (PISA). Ob tem so vsi, ki so delali na tem inštitutu izražali bojazen, da država lahko izbere drugega izvajalca, če pa že ostane pri njih bo določen test plačan le enkrat.  Zanimivo je bilo to, da  niso niti pomislili, da bi glasno nasprotovali tej odločitvi vlade, saj bi lahko ostali še ob ta posel, zato sedaj pripravljajo nov sistem zunanjega preverjanja. No, to pa se res precej razlikuje od naših razmer…

Komentirajte