Skip to content
18 May / Slavica Černoša

Zadeva: Odprtost trga dela

Danes sem gledala prispevek o možnosti zaposlovanja v Avstriji ob odprtju trga dela znotraj EU po sedemletnem prehodnem obdobju, pri čemer je edini dodatni pogoj za zaposlitev znanje jezika. Upam, da bo sedaj znana uporabna vrednost in prednost znanja tujega jezika in njegovo zgodnje uvajanje v učni proces. Ravno včeraj smo ugotavljali, da na Generalnem direktoratu za izobraževanje in kulturo pri Evropski komisiji v Bruslju nimamo zaposlenega prav nobenega Slovenca in smo se spraševali o razlogu zakaj te službe za Slovence niso zanimive. Ugotovili smo, da je postopek izbora teh kadrov dokaj zahteven, pri čemer morajo opraviti zahtevno testiranje, intervjuje in razgovore, predvsem pa morajo tekoče obvladati vsaj en tuj jezik. Pa smo spet pri znanju tujega jezika.

In tisti, ki znajo tuj jezik, morda ne želijo zapustiti doma ali pa jih delo v tujini ne veseli, ker tudi plača ni toliko višja, da bi bila privlačna. Po drugi strani pa smo ugotovili, da je doma veliko lažje in ponekod povsem brez preizkusov znanja dobiti službo, le pravo socialno mrežo moraš imeti in poznati prave ljudi na pravih mestih.  In kdo bi še potem želel delati v bruseljski administraciji, kjer bi se moral povsem sam prebijati in dokazovati z lastnim znanjem in spretnostmi.  Morda pa se bo to le počasi spremenilo, ko bo potrebno tudi za  domačo administracijo izpolnjevati podobne pogoje in veščine, predvsem pa se dokazati z lastnim znanjem.

Komentirajte